De energietransitie is een actueel onderwerp dat de wereldwijde aandacht trekt. Het vereist niet alleen technologische veranderingen, maar ook de inzet van effectieve adviseurs om partijen te mobiliseren, te enthousiasmeren en te verenigen in het streven naar het realiseren van efficiënte duurzame energieprojecten. Een training die hierbij kan helpen is de ‘Adviesvaardigheden in de Energietransitie’ van PHOE, gegeven door Richard van Gemert, Managing Partner van Act Right en trainer bij PHOE.

Training ‘adviseren in de energietransitie’
In de training ‘Adviesvaardigheden in de Energietransitie’ ligt de nadruk ligt op het versterken van adviesvaardigheden in de context van de energietransitie. Deelnemers leren hoe ze anderen effectief kunnen overtuigen, omgaan met weerstand en draagvlak creëren. De theoretische kennis wordt direct toegepast in praktijkvoorbeelden en rollenspellen.

Inbreng eigen praktijkvraagstukken
Bovendien is er ruimte om eigen cases in te brengen, zodat de training naadloos aansluit bij de behoeften van de deelnemers. De training is speciaal ontwikkeld voor adviseurs van bedrijven, beleidsmedewerkers, gemeenteambtenaren, netbeheerders, woningcorporatiemedewerkers en andere professionals die betrokken zijn bij duurzame energieprojecten.

Besluiten nemen op de juiste gronden
In het interview op de beurs benadrukte Richard dat men doorgaans met drie belangrijke vragen komt die in de training beantwoord worden: 

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn advies overgenomen wordt? 
  • Als we willen verduurzamen, welke verduurzamingsopties zijn het beste? 
  • Er is heel veel weerstand in de energietransitie, hoe kan ik dat wegnemen? 

De energietransitie is van groot maatschappelijk belang, en goede adviseurs zijn onmisbaar om de veranderingen in de juiste richting te leiden. De training Adviesvaardigheden in de Energietransitie biedt de nodige tools en inzichten om effectief te adviseren en bij te dragen aan de realisatie van duurzame energieprojecten. Richard van Gemert benadrukt dat de juiste besluiten nemen op de juiste gronden de sleutel is tot een succesvolle energietransitie. Deze training leidt je in de goede richting, zodat je kan bijdragen aan het tot stand brengen van gegronde besluitvorming.

Richard over de training Adviesvaardigheden: 

“Wil je weten hoe je draagvlak creëert in de energietransitie, hoe je een goed adviesgesprek voert of hoe je mensen aanzet tot actie? Volg dan de training Adviesvaardigheden in de energietransitie.

Na de training ben je concreter en logischer in je energietransitie-advies, kun je makkelijker inschatten wat je beter wel of niet kunt zeggen, en weten mensen beter wat ze kunnen doen om een stap verder te komen.”