Pieter van Nispen heeft meer dan 20 jaar ervaring in energieanalyse en -advies, en ondanks zijn pensioen blijft hij actief in het vak. Wij spraken met hem over zijn betrokkenheid, ervaringen en de toekomst van energieadvies. 

Pieter van Nispen heeft een indrukwekkende staat van dienst als energieadviseur, met ruim 20 jaar ervaring in energieanalyse en -advies. Hoewel hij nu met pensioen is, blijft hij gepassioneerd bezig met het ondersteunen van bedrijven bij verduurzaming. Zijn kennis heeft hij opgedaan bij PHOE met de opleidingen Energiebeheer (nu Introductie Energiekunde) en Energieconsulent. In dit interview deelt hij zijn inzichten en ervaringen.

 

Toenemend belang besparing
“Het is fantastisch werk, vooral het kunnen helpen van mensen,” zegt Pieter. Hij benadrukt de dankbaarheid van bedrijven voor de ondersteuning die hij biedt, vooral in deze tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Bedrijven tonen meer interesse in energiebesparing, zowel om kosten te besparen als vanwege de druk van wetgeving die hen die richting opstuurt.

 

Integrale analyse energieverbruik
Pieter richt zich voornamelijk op mkb-bedrijven. Steeds vaker is hij bij bedrijven die een verbruik van meer dan 50.000 kWh hebben. Hij kijkt in zijn werk niet alleen naar het algehele potentieel voor energiebesparing, maar ook naar energietarieven. Zijn focus ligt op het analyseren van het gehele energieverbruik, energieafrekeningen en offertes. Dat houdt in dat hij niet alleen kijkt naar gas en elektriciteit, maar ook naar (fossiele) brandstoffen welke door voertuigen gebruikt worden voor transport (zowel intern als extern).

 

Eenheden op de juiste plaats, op het juiste moment
Wat opvalt in het gesprek is dat Pieter bij PHOE breder heeft leren kijken, met name op het gebied van rekenkunde in relatie tot energieverbruik en -kosten. Hij benadrukt het belang van het omzetten van gegevens naar de juiste eenheden om besparingsmogelijkheden te identificeren. Ook om inconsistenties te ontdekken wanneer men over energie schrijft en daarbij onjuiste eenheden toepast. 

  

Voet aan wal zetten
Pieter begon zijn carrière als Marine Engineer (scheepswerktuigkundige) bij verschillende maatschappijen waardoor hij lange periodes van huis was. Zijn switch naar de energiesector – in het bijzonder de afvalverbranding – was ingegeven door de wens om meer bij zijn gezin te zijn. De transformatie van de energiemarkt fascineerde hem tijdens zijn werk bij de AVR als energie analist, waar hij de uitdagingen van de sector uit eerste hand ervoer.

 

Voortdurende ontwikkeling
Pieter benadrukt het belang van voortdurende educatie en het blijven verdiepen in energiemanagement en -analyse. Zelfs na zijn opleidingen blijft hij deelnemen aan bijeenkomsten, welke georganiseerd worden door de Fedec (Federatie van Energie consulenten). Verder leest hij literatuur over duurzaamheid, zoals laatst nog om de vertaling van feiten over duurzame energie naar de media te begrijpen. Hij onderstreept het belang van het herkennen van de juiste informatie en het onderscheiden van zin en onzin.

 

Advies voor de toekomst
Voor toekomstige energieadviseurs heeft Pieter waardevol advies: “Blijf nieuwsgierig en sta open voor nieuwe informatie. In het begin denk je dat je alles weet, maar naarmate je meer leert, besef je hoe weinig je eigenlijk weet. Maak vlieguren, leer van anderen en wees niet bang voor kritiek.” 

Tot slot roept Pieter organisaties op om hun kennis in te zetten voor jonge mensen en te investeren in de toekomst. Hij benadrukt het belang van het delen van ervaring en kennis om de volgende generatie te helpen bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan verduurzaming en het voortzetten van de energietransitie. 

 

In dit inspirerende interview met Pieter zien we niet alleen de evolutie van de energiemarkt door de ogen van een ervaren adviseur, maar ook zijn toewijding aan het ondersteunen van bedrijven en het overdragen van kennis voor een duurzamere toekomst.