Opleidingen

Energiebeheer

Het Klimaatakkoord schept in onze maatschappij de behoefte aan transitie energiedeskundigen, die helpen bij de problemen rond opwekking en het gebruik van energie. De veelsoortige problemen zijn doorgaans op een complexe manier met elkaar verbonden. Dit stelt bedrijven en organisaties voor een grote uitdaging. Behalve kennis over energiesystemen is ook kennis op andere vakgebieden noodzakelijk, zoals op financieel-economisch en milieutechnisch vlak. Na de opleiding Energiebeheer beschikt u over de kennis die nodig is bij het oplossen van energievraagstukken.

De post-hbo-opleiding Energiebeheer richt zich op energiegebruik binnen de industrie en de gebouwde omgeving, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Er is aandacht voor conversie-, transport- en opslagprocessen, elektriciteit, stoom, bouwfysica, verlichting en verwarming. Daarnaast komen diverse niet-technische onderwerpen aan de orde, die belangrijk zijn in de praktijk van de energiedeskundige zoals bedrijfseconomie, advieskunde en marketing en sales.

U wordt opgeleid tot energiedeskundige die voldoende allround is om in een bedrijfssituatie de benodigde maatregelen te bepalen ter bevordering van een optimale energiehuishouding. Na succesvolle deelname van de opleiding bent u een generalist in het vakgebied. U bent in staat om namens uw bedrijf of instelling de regie te voeren en als volwaardig gesprekspartner te fungeren wanneer het over energievraagstukken gaat.

 • Start: 07-01-2020
 • Studieduur: 22 dagdelen
 • Investering: € 3.490 excl. btw
 • Locatie: Gooimeer 4-15, 1411 DC Naarden

Info

In het kort over deze opleiding

Voor wie:

Deelnemers zijn veelal (energie)adviseurs, facilitair managers, vergunningverleners en medewerkers van technische diensten.

Vooropleiding:

Voor deelname aan de post-hbo-opleiding Energiebeheer is tenminste een technische en fysische achtergrond op hbo-niveau gewenst. Met een minder goed aansluitende achtergrond is gebleken dat met name de thermodynamicavakken een struikelblok zijn. In dat geval adviseren wij eerst de 1-daagse Doorstroomminor Thermodynamica te volgen.

Studieduur:

De opleiding Energiebeheer bestaat uit 22 dagdelen inclusief twee deelexamens. Daarnaast wordt verwacht dat u dezelfde hoeveelheid tijd besteedt aan zelfstudie. Na succesvolle afronding van de deelexamens en deelname aan de verplichte excursie ontvangt u een post-hbo-diploma.

Wanneer?

De opleiding start in het begin van het jaar op 7 januari 2020 en in de zomermaanden.

Investering:

De kosten voor de opleiding Energiebeheer bedragen € 3.490 excl. btw*. Dit is inclusief lesmateriaal, een versnapering en toegang tot de e-learning omgeving.

* Elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde bedrijf en vestigingsadres ontvangt 15% korting op het inschrijvingsgeld, dit geldt voor aanmelding voor dezelfde opleiding op dezelfde datum.

Agenda

Het programma blok 1

 De huidige opleiding Energiebeheer heeft vertraging opgelopen in verband met het Corona virus. Om deze reden is blok 2 in het najaar ingepland.

Datum: 7-1-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Inleiding Energiekunde
 • Definities Energiekunde en Productie
 • Proces- en systeemmodel
 • Wetmatigheden / Eenheden SI stelsel
 • Exergiebegrip

Datum: 14-1-2020
Tijd: 18:30 – 21:15

Energiesystemen, energiedragers en energieconversie
 • Energiesystemen, energiedragers en energieconversie
 • Energiesysteem
 • Primaire en secundaire energiedragers
 • Energieconversie
 • 1e Hoofdwet
 • Enthalpie
 • Toestandsgrootheden

Datum: 21-1-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Thermodynamica
 • Thermodynamica
 • 2e Hoofdwet
 • Exergiebegrip

Datum: 28-1-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Warmteoverdracht en warmtewisselaars

 Energie/warmte overdracht

 • Principe van de warmtewisselaar
 • Praktijk van de warmtewisselaar

Datum: 4-2-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Koeling en verwarming
 • Warmtepomp
 • Koelmachine
 • Exergiebegrip

Datum: 11-2-2020
Tijd: 18:30 – 21:15

Gebouwde omgeving Theorie
 • Behaaglijkheid / Fanger
 • Mollier, temperatuur, vocht

Datum: 3-3-2020
Tijd: 18:30 – 21:15

Gebouwde omgeving Installatie
 • Verwarming, ventilatie
 • Installaties
 • Meten, regelen

Datum: 10-3-2020
Tijd: 18:30 – 21:15

Secundaire energiedragers Elektriciteit
 • Elektriciteitsleer
 • Cos phi
 • Vermogensberekening
 • Pompen
 • Motoren
 • Ventilatoren

Datum: 14-4-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Warmte koude opslag
 • Korte termijn opslag
 • Lange termijn opslag
 • Systeemintegratie
 • Voorbeeldproject

Datum: 30-6-2020

Tentamen blok 1

Het programma blok 2

Datum: 8-9-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Inleiding
 • Energieanalyse
 • Energiebesparing

Datum: 15-9-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Advieskunde
 • Organisatieveranderingen
 • Kennistransfer
 • Advieskunde als management instrument; strategieën,
 • Middelen en achtergronden

Datum: 22-9-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Duurzame energie
 • Windenergie, energie uit biomassa, zonne-energie,
 • Waterkracht, aardwarmte, warmtepompen
 • Overzicht en beleid

Datum: 29-9-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Sales en marketing

 

Datum: 6-10-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Economie
 • Investeringsbeslissingen
 • Uitgaven, kosten
 • Netto contant

Datum: 27-10-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Stoomopwekking, systemen, praktijk
 • Installaties
 • Ketels
 • Rendement
 • Stoomtabellen
 • Stoom/leidingen
 • Kosten/investeringen

Datum: 3-11-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Energiebeleid
 • Historisch perspectief
 • Klimaatverandering
 • Voorzieningszekerheid
 • Toekomstperspectief
 • Energietransitie
 • Rol van energieadviseur

Datum: 10-11-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Gecombineerde conversie
 • Warmte/kracht koppeling, theorie en praktijk

Datum: 17-11-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Energiecontracting
 • Gasvoorziening in Nederland
 • Elektriciteitsvoorziening in Nederland
 • Contracten

Datum: 24-11-2020
Tijd: 18:30 – 21:15 

Samenvatting Afsluiting
 • Rebound
 • Volgorde van maatregelen

Datum: 1-12-2020

Excursie (verplicht)

Datum onder voorbehoud

Datum: 8-12-2020

Tentamen blok 2

Onze partners

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op

Contact

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

Telefoon

035 - 542 75 29

E-mailadres

[email protected]