Een vast onderdeel binnen onze opleiding Introductie Energiekunde is een bezoek aan een duurzaam energieproject. Op 21 juni 2023 bezochten 7 studenten Industriepark Kleefse Waard, om een kijkje te nemen bij de energiecentrale en waterzuiveringsinstallatie van Veolia. Hier leerden de studenten tijdens een interessante rondleiding hoe ze efficiënter met energie en water kunnen omgaan en hoe ze restproducten kunnen hergebruiken. De rondleiding werd gegeven door Plant Manager Herbert Otten én door Marianne Mulder. Zij is – naast meerdere functies – Advisor Environmental Strategy.

Veolia is eigenaar van de energiecentrale en waterzuiveringsinstallatie op Industriepark Kleefse Waard. Het bedrijf levert alle benodigde voorzieningen, zoals stoom, elektriciteit, koeling, perslucht én diverse soorten proceswater. Daarnaast kunnen Veolia’s klanten worden aangesloten op hun energiemonitoringsysteem en bieden ze technisch beheer en onderhoud voor gebouwen op het Industrieterrein. Het afgelopen jaar is een eerste stap gemaakt in het aanleggen van een lokaal warmtenet op het terrein. De warmte hiervoor wordt mede opgewekt uit restwarmte van hun eigen installaties. Door hun actie Ketel 13 aan te passen, is de efficiëntie verbeterd en zijn de emissies verlaagd. Hierdoor is een CO2-uitstootvermindering van 5214 ton per jaar behaald.

In de nabije toekomst heeft Veolia verschillende projecten in de planning staan die de energieproductie verduurzaamt, maar die ook de milieu impact verlagen. Veolia‘s visie is om de afvalproductie van het park te elimineren en om restwarmtewarmte te hergebruiken.
Wilt u nog meer weten over Veolia, klik dan hier.

We bedanken Marianne en Herbert voor deze informatieve excursie.