Met de energietransitie in volle gang is de behoefte aan goed geschoolde professionals groter dan ooit. Stichting PHOE, is al meer dan 30 jaar dé specialist in post-HBO opleidingen in energie. Onze opleidingen zijn ontworpen om bij te dragen aan de bevordering van de cruciale overgang naar duurzame energievoorziening.
De Stichting PHOE, is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen en het beleid van de stichting.
 
Wat verwachten wij van een bestuurslid?
 • Een actuele helicopterview over de energietechniek- en energiemarkt.
 • Inzicht in het functioneren van een stichting.
 • Actieve bijdrage aan de inhoud van de opleidingen.
 • Actieve bijdrage aan het beleid van de stichting.
 • Bij voorkeur een didactische achtergrond opgedaan in een HBO of universitair opleidingsinstituut.
 
Taken en verantwoordelijkheden:
 • Minimaal vier keer per jaar deelnemen aan bestuursvergaderingen (éénmaal fysiek, driemaal via Microsoft Teams).
 • Bijwonen van tentamenzittingen, diploma-uitreikingen en intake van nieuwe docenten.
 • Optreden als aanspreekpunt voor een specifieke opleiding vanuit het bestuur.
Het huidige bestuur bestaat uit vijf bestuursleden met diverse achtergronden, waardoor elk lid een unieke taak binnen het bestuur heeft. Uw bijdrage zal worden bepaald op basis van uw ervaring, kennis en huidige functie, in overleg met u. Dit betreft een onbezoldigde functie waarbij eventuele onkosten worden vergoed.
 
Over Stichting PHOE
 • Opgericht: 1987
 • Locatie: Naarden (met in-company mogelijkheden)
 • Opleidingsniveau: Post-HBO
Wij geloven in de kracht van het vergroten van kennis en vaardigheden om de energietransitie in Nederland te versnellen. Dat doen we door hoogwaardige post-HBO-opleidingen aan te bieden die professionals in staat stellen om bij te kunnen dragen aan de succesvolle realisatie van de energietransitie.
 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze waardevolle bestuurdersrol? Neem dan contact met ons op en draag bij aan de toekomst van energietechniek en -onderwijs.
 
Contactgegevens:
Harrie van Hout ([email protected]) voor een (vrijblijvend) gesprek. Meer informatie: www.phoe.nl