Waterstof, een veelbelovende en schone energiebron, speelt een groeiende rol in diverse sectoren in Nederland, ter ondersteuning van de energietransitie. In de industrie dient waterstof als grondstof voor belangrijke processen, zoals de productie van kunstmest en de raffinage van olie. Dit draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en bevordert verduurzaming binnen de sector.

De mobiliteitssector zet ook stappen op het gebied van waterstoftoepassingen. Waterstofauto’s en vrachtwagens bieden een emissievrij alternatief, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. De aanleg van waterstoftankstations bevordert deze ontwikkeling en stimuleert de overgang naar duurzaam vervoer.

Energieopslag is een andere belangrijke toepassing van waterstof. Overschotten aan duurzame energie worden omgezet in waterstof via elektrolyse, waardoor energie efficiënt kan worden opgeslagen en later omgezet in elektriciteit en warmte, wanneer de vraag hoog is. Hierdoor wordt een stabiele energievoorziening mogelijk, zelfs bij variabele weersomstandigheden.

Waterstof wordt ook beschouwd als een alternatieve verwarmingsbron voor huizen en gebouwen, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot worden verminderd. Dat zal, naarmate de techniek vordert, bijdragen aan een koolstofarme samenleving.

De toepassing van waterstof in Nederland is niet alleen van belang voor het verminderen van broeikasgasemissies, maar ook voor de toekomst van de energievoorziening. Het potentieel om verschillende sectoren te verduurzamen maakt waterstof een essentiële schakel in het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het waarborgen van een duurzame toekomst voor komende generaties.

Tijdens de opleiding Duurzame Energie van PHOE wordt een dagdeel besteed aan waterstof. Studenten krijgen de kans om kennis te maken met deze veelbelovende en duurzame vorm van energieopwekking, waarbij ze leren over de principes die ten grondslag liggen aan de winning van energie uit waterstof. Door studenten tijdens de opleiding te introduceren aan waterstof en andere duurzame energiebronnen, kunnen ze later met die opgedane kennis een cruciale rol spelen bij het bevorderen van duurzaamheid en bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst.

Bekijk onze opleidingen.