Jan-Jaap Aué, lector waterstoftoepassingen aan de Hanzehogeschool Groningen en docent waterstof bij PHOE over de invloed van waterstof op de energietransitie. Wij spraken Jan-Jaap eerder dit jaar nadat hij had lesgegeven aan een enthousiaste groep professionals van kWh People, een interim en recruitment bureau in de duurzame energiesector.


Waterstof sleutelrol in de energietransitie
Waterstof, een veelbelovende en schone energiebron, speelt een groeiende rol in diverse sectoren in Nederland, ter ondersteuning van de energietransitie. Niet alleen in de energiesector, maar ook in verschillende industrieën en zelfs bij overheden kan waterstof een cruciale rol spelen. Zoals bedrijven in de transportsector en de chemische industrie. Deze sectoren zien waterstof als een sleutelelement in hun verduurzamingsinspanningen.
In de industrie dient waterstof als grondstof voor belangrijke processen, zoals de productie van kunstmest en de raffinage van olie. Dit draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en bevordert verduurzaming binnen de sector. Energieopslag is een andere belangrijke toepassing van waterstof

De toepassing van waterstof in Nederland is niet alleen van belang voor het verminderen van broeikasgasemissies, maar ook voor de toekomst van de energievoorziening. Het potentieel om verschillende sectoren te verduurzamen maakt waterstof een essentiële schakel in het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het waarborgen van een duurzame toekomst voor komende generaties.


De brede toepassingsmogelijkheden van waterstof
Waterstof heeft brede toepassingsmogelijkheden. Jan-Jaap gelooft dat waterstof een essentiële rol zal spelen in de verduurzaming van de industrie. Echter geeft hij ook aan dat waterstof niet de alomvattende oplossing is voor alle duurzaamheidsvraagstukken. Hij benadrukt dat het van cruciaal belang is om zorgvuldig te beoordelen waar waterstof het meest effectief kan worden ingezet en welke rol het kan spelen in specifieke situaties. Hij noemt specifiek de opslag van grote hoeveelheden energie als een gebied waar waterstof een belangrijke rol kan spelen, maar waarschuwt dat het niet altijd de beste keuze is.


Van demonstratie naar opschaling
Op de vraag naar de ontwikkelingen in de wereld van waterstof, geeft Jan-Jaap aan dat de komende jaren van doorslaggevend belang zullen zijn. Hij wijst op lopende demonstratieprojecten die waardevolle leermogelijkheden bieden. Toch benadrukt hij dat de echte doorbraak zal plaatsvinden wanneer waterstof op commerciële schaal kan worden toegepast. Hij voorziet dat tegen 2030 waterstof een integraal onderdeel zal zijn van commerciële strategieën binnen diverse sectoren.

Een duurzame toekomst met waterstof
Het is duidelijk dat waterstof niet alleen een veelbesproken onderwerp is in het nieuws, maar ook een krachtige speler wordt in het realiseren van een groenere en duurzamere wereld. Met Jan-Jaap als gids kunnen professionals en organisaties zich voorbereiden op een toekomst waarin waterstof een sleutelrol zal spelen in de energierevolutie. De inzet van waterstof als duurzame energiebron zal ongetwijfeld een cruciale bijdrage leveren aan een schone en leefbare planeet.

Nieuwe opleiding waterstof PHOE
PHOE start in januari 2024 de nieuwe opleiding Waterstof. Deze is ontwikkeld in samenwerking met adviseur en PHOE-docent Richard van Gemert. De opleiding is ontstaan vanuit de behoefte naar meer duiding vanuit het werkveld over de mogelijkheden van waterstof. Waterstof is een hot topic. Is het de heilige graal voor de energietransitie? Of misschien de ongrijpbare pot aan het einde van de regenboog?

Met deze opleiding willen we professionals die te maken hebben of krijgen met duurzame energie de handvatten bieden om onderbouwd een antwoord te geven op die vragen. Je krijgt inzicht in de rol van waterstof en je leert de zin en onzin over waterstof te onderscheiden. Daarnaast leer je afwegingen te maken over de toepassing voor waterstof en wat de toekomstige kansen en bedreigingen zijn in de ontwikkeling en implementatie van waterstof in Nederland. De lessen zijn interactief en praktijk gericht.

Voor meer informatie: opleidingspagina.