Visie

Harrie van Hout, voorzitter en examinator stichting PHOE:

‘We hebben in Nederland dringend behoefte aan échte energieconsulenten met een helicopterview’

Harrie van Hout (67) studeerde HBO Electrotechniek en werkte daarna jarenlang in werktuigbouwkundige functies in met name de koude- en airconditioningtechniek. Energie en duurzaamheid vormen al zijn hele leven zijn grote passie. Zo’n 25 jaar geleden, dus ver voor zijn pensioen, werd hij bestuurslid bij PHOE. Een stichting die mensen met de ambitie om energieconsulent te worden opleidingen en ontwikkelingskansen biedt op Post HBO niveau. Vandaag de dag is hij voorzitter en examinator. We ontmoeten Harrie op de Vakbeurs Energie 2015. ‘Elke zichzelf respecterende organisatie zou een goede energieconsulent in huis moeten hebben.’

Vanwaar die enorme passie voor energie en duurzaamheid?

‘Die heb ik mijn hele leven al. Energie is overal. Pas als je het grote geheel en de onderlinge verbanden ervan snapt, kun je in de praktijk de grootst mogelijke energiebesparingen bereiken. Installaties, licht, bouwtechnische zaken, luchtbehandeling, meet- en regeltechniek, het doet allemaal ter zake en beïnvloedt elkaar. Beschik je eenmaal over een helikopterview, dan kun je een echte energieprofessional worden.’

Waarvoor kunnen mensen bij stichting PHOE terecht?

‘PHOE biedt Post HBO-opleidingen op onder meer gebieden als energiebeheer, thermodynamica, inkoop van energie, duurzaamheid, advieskunde en wet- en regelgeving. En we geven de examenopleiding energieconsulent, waarin alle disciplines die met duurzame energie en advisering te maken hebben samenkomen. Elke deelnemer aan de opleiding krijgt een persoonlijk begeleider en start met een flinke dosis theorie. Over de volle breedte. Waar staat mijn vak als energieconsulent in deze wereld? Hoe verhouden de verschillende technische disciplines zich ten opzichte van elkaar? Bouwfysica, warmte, koeling, ventilatie noem maar op. Draai je immers aan de ene knop, dan heeft dat invloed op al die andere factoren. Een goede energieconsulent overziet dat grote geheel, heeft die helicopterview en is een echte systeemdenker.’

Is het een pure theoriestudie?

‘Nee, integendeel. Na de theorie volgt namelijk een uitgebreid praktijkgedeelte. Daarin gaat elke deelnemer zelf aan de slag met een groot, door hem of haar zelf gekozen vraagstuk. Bijvoorbeeld de optimalisering van de complete energiehuishouding van bijvoorbeeld een fabriek, een kantorencomplex, een wooncomplex of een afvalrecylingssysteem. De deelnemer doet diepgaand onderzoek, maakt een nauwkeurige analyse en neemt daar alle relevante aspecten in mee, zoals kwaliteit, economie, financiën, milieu en duurzaamheid. Op basis daarvan brengt hij een advies uit in de vorm van een rapportage. Met gedetailleerde en gedegen berekeningen en dergelijke. Die rapportage moet de deelnemer tijdens een presentatie aan de examencommissie verdedigen. In die commissie zitten twee bestuurleden van PHOE en een geheel onafhankelijk externe, een professor energievoorziening uit Delft’.

Waar komen afgestudeerden terecht?

‘Wie bij PHOE zijn examen haalt, kan zich bij de FedEC – de beroepsvereniging van energieadviseurs – laten certificeren. Je komt dan in het Register Energieadviseur te staan en bent dan officieel energieconsulent. Het zijn mensen die werkzaam zijn bij grote technische adviesbureaus, grote bouw- of installatiebedrijven. Of bij gemeenten, provincies, ministeries en aan de overheid gelieerde organisaties. Ze hebben allemaal op hun eigen manier een grote verantwoordelijkheid op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. En komen bij ons voor een opleiding, zodat ze erna op het allerhoogste niveau kunnen gaan werken. Als adviseur, als inkoper, als beleidsmaker, noem maar op.’

Hoe ziet de toekomst van het vak eruit?

‘Energie heeft de toekomst. Er zijn nog heel veel duurzame slagen te maken in onze wereld, we staan nog maar aan het begin. Elke zichzelf respecterende organisatie zou een goede energieconsulent in huis moeten hebben. Overheden, grote bedrijven, woningcorporaties noem maar op. Zij moeten op gelijk niveau en op basis van gedegen kennis kunnen sparren met de andere professionals in de energiemarkt. Een goede energieconsulent verdient geld voor zijn baas. En kijk eens om je heen hier op de Vakbeurs Energie 2015. Er zijn zoveel innovatieve oplossingen voor energiebesparing en verduurzaming van met name gebouwen. We hoeven niet meer zoveel te ontwikkelen en te innoveren, de technologische oplossingen zijn er allemaal al. We moeten de kansen grijpen, we moeten het toepassen. We moeten het nu gewoon gaan DOEN ! Daarbij is brede en complete kennis van alle partijen die daarover met elkaar om de tafel gaan essentieel.’

En wat betekent dat voor de bouw- en installatiebranche?

‘Ook voor bouwers en projectinstallateurs zie ik kansen. Mits ook zij zich over de volle breedte bekwamen op het gebied van energiehuishouding. En ze al in de ontwerpfase van een gebouw kunnen aanschuiven naast de architect. Pas dan kun je het ideale gebouw neerzetten. Of de beste renovatie doorvoeren. Nu is daarbij vaak geld, in de vorm van een beperk budget bij de opdrachtgever, een bottle neck. Waardoor ze qua duurzaamheid en energiebesparing lang niet altijd de meest optimale oplossingen presenteren. Maar ben je als bouwer of projectinstallateur werkelijk die autoriteit met al die kennis en die helicopterview? Die brede professional die complete analyses en allesomvattende berekeningen kan maken? Die adviseur die zijn of haar klant meeneemt in het lange termijn denken en total cost of ownership? En op basis daarvan de kwalitatief beste combinatie van oplossingen en technieken met de hoogst mogelijke energie- en geldbesparingen kan presenteren? Dan word je ongetwijfeld een van de winnaars in deze boeiende wereld van duurzaamheid en energie.’

De Stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE)

De Stichting PHOE is opgericht in 1987. Haar doelstelling: het bevorderen, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs en scholing op Post Hoger Onderwijsniveau van personen die zich willen bekwamen voor het beroep van energieconsulent. Een kleine dertig jaar later mag PHOE zich een volwassen opleidingsinstituut noemen met gerenommeerde opleidingen op energiegebied op meerdere niveaus. Vanuit de drie T’s – techniek, toepassing en toekomst – ligt de kracht van de opleidingen in de koppeling van theorie en praktijk. De opleidingen kennen allemaal een Curriculumcommissie en een Beroepenveldcommissie. Deze deskundige commissies zorgen voor het waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen. Daarnaast zijn de bestuursleden van PHOE afgevaardigdenvan Hogescholen en Universiteiten.

PHOE biedt zes opleidingen aan op Post HBO niveau:

  1. Energiebeheer
  2. Inkoop van Energie
  3. Windenergie
  4. Duurzame Energie
  5. Advieskunde
  6. Examenopleiding Energieconsulent

In speciale gevallen wordt maatwerkonderwijs aangeboden

Kijk voor meer informatie op www.phoe.nl

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op

Contact

PHOE secretariaat (Het Branche Bureau)
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

Telefoon

035 - 542 75 29

E-mailadres

[email protected]